Aktuellt

FÖRESTÄLLNINGEN
I en akt

Torsdag 28/3 kl 19.
För mer info se startsidan.

Aktuellt.

Teater KAOS har flera produktioner i pipen

Produktionerna nedan har förberetts under många år, och är redo. Men den nuvarande kulturpolitiken (fördelningspolitiken) för den fria scenkonsten innebär att det i princip inte finns några ekonomiska möjligheter att göra seriös och genomarbetad fri scenkonst i Stockholm (läs mer under PRESS). Men Teater KAOS är inte vilken teater som helst …

DET FUNGERAR INTE NÄR JAG TÄNKER

Vi ser vår scenkonstproduktion som en rörlig abstrakt tavla, ett mångfacetterat drömspel och en existentialistisk installation.

Det handlar om att slå sönder teaterspråket, att komma förbi teaterkonventioner. Det handlar om att hitta rötterna till de mänskliga beteendena, att processa fram det oväntade, komplexa och nyanserade. Att ge aktören tid. Tid att förstå komplexiteten i varje situation, och hitta fram till sitt sanna egensinniga uttryck.

Vi vänder ut och in på en pjäs, och söker ett formspråk för det som är innanför. Det vi vill skapa menar vi, på riktigt, är något vi aldrig tidigare sett på en svensk scen.

ETT LIV, MILJONER AV DÖD

Ett liv, miljoner av död är ett samarbete mellan Max Lundqvist och den ryske dramatikern och regissören Mikhail Pokrass, som påbörjades för fyra år sedan.

Vi tror inte att himmel och helvete är en uppdelning som sker efter detta liv. Vi tror det är något som finns inom oss, här och nu. Helvetet är alla de döda aspekterna i vårt nuvarande liv – våra lögner, förväntningar, ursäkter, härmningar och våra upprepningar av misstag. Himmelen …ja, vad är det?

Vi vill behandla existentiella frågor, med ett tilltal befriat från teatrala övertoner.

GENOMDRAGET

Genomdraget har drag av metateater och improvisationsteater. Vi ställer ut en fiktiv process och hävdar dess konstnärliga kvalitet med mottot: ”Om ambitionen är högre än vad som kan gestaltas, kan man istället gestalta själva ambitionen.”

Produktionen integrerar flera konstarter som dans och teater, performance/publikintegrering, film, installation, musik.

Vårt tema i Genomdraget uttrycks genom följande frågeställningar:

  • Vad blir konsekvenserna i en värld där allt mer blir till tävlingar?
  • Kan man tävla i konst?
  • Vad är konst?
  • Vad är demokrati?

Genomdraget är en experimenterande och nyskapande föreställning.

STRINDBERG

Ett av Strindbergs stora dramer ligger sedan länge och väntar på att iscensättas på Teater KAOS. Efter En dåres försvarstal och Till Damaskus I-II-III (se ARKIV) vill vi sätta tänderna i denna postmoderna katekes.

Pjäsen är en subjektiv berättelse som inte rör på sig, faktum är att den inte har någon utveckling alls. Istället sker allt i ett nätverk, där den andliga själen har förkroppsligats till två, fem, tio eller ingen kropp. Replikerna, oavsett vem som säger dem, är alla från samma själ. En själ som förändras, slits mellan ont och gott, lögn och sanning.

Det stora underhållningsvärdet till trots, i slutändan avtecknas två hemska öden.