Om Teater Kaos

Om Teater Kaos.

Teater KAOS har fokus på konstnärlig kvalitet och skaparkraft.

Den aktuella produktionen ges maximala förutsättningar för att växa in i sin potential, den uttalade visionen, utan annan hänsyn. Varje produktion löper därför över flera år. Hellre en bra, än många försök.

Ingen fast ensemble eller scen: aktuell produktion styr alla val

Långa förberedelser: för att presentera en genomarbetad och personlig teater

Långa spelperioder & turné: för att nå en så stor och teaterovan publik som möjligt

Teater KAOS söker enbart bidrag till varje enskild produktion

Sedan starten 1987 har 56 000 besökare, varav 35 000 ungdomar, sett Teater KAOS sju produktioner

Ansvarig för idé och genomförande är Max Lundqvist

Konstnärlig ledare

Max Lundqvist
max@teaterkaos.se 
0733-79 56 06

Kontakt

Teater KAOS
Fatburs Brunnsgatan 32
118 28 Stockholm

Ordet KAOS

Kaos är det pandimensionella plan som har oändligt många tid och rumsdimensioner, till skillnad från kosmos, som endast består av tre rumsdimensioner och en tidsdimension. I jämförelse med kosmos linjära tidsdimension är kaos tidlös, på så sätt att det ej är begränsat av en endimensionell tid. Kosmos är kausalt, dvs bundet av lagen om orsak och verkan, medans kaos är helt akauasalt och fritt från alla begränsningar. Kaos är evigt blivande och därför en aktiv och dynamisk evighet.

Kaos var, kaos är och kaos blir allt och inget samtidigt.

På så sätt är kaos den enda sanna friheten och uressensen bortom alla former. Alla möjligheter finns i det obegränsade kaoset och bland dessa fanns också möjligheten till kosmos uppkomst. Den del av kaos som omger kosmos är antikosmiskt, på grund av att den till sin pandimensionella och formlösa natur är antitesen till kosmos formande, begränsade och kausala struktur. Därför upplevs det kaos som tränger sig in i kosmos som destruktivt, förtärande och upplösande. För det löser upp kosmos begränsade struktur och former och i stället etablerar den formlösa och obegränsade akausalitet, som alltings ursprung och slut. Kaos är det som mer eller mindre finns i allt som existerar, från det största till det minsta. Det finns i det absoluta intet som människan omöjligt kan föreställa sig.

Kaos är alldimensionellt och nolldimensionellt på en och samma gång. Det är tidsligt och tidlöst, rumsligt och rumlöst. Det är alltings upphov, ur det har allting skapats. Allt är ur det och det är allt, samtidigt som det är inget. Kaos är sitt eget upphov och sitt eget verk, som i sitt obegränsade blivande skapar och förgör. Kaos är den nollte dimensionen, som är den rumlösa uressensen.

Den nollte dimensionen som i sig själv bär på alla manifesterade och omanifesterade dimensioner.